Glørstad Zanette, Ringspennen og kappen

Glørstad Zanette, Ringspennen og kappen. Kulturelle møter, politiske symboler og sentraliseringsprosesser i Norge ca. 800-950, Thèse de doctorat soutenue en 2010, (dir.  L. Hedeager, Université d’Oslo)

Résumé :

Den omfattende ekspansjonen fra Norge mot De britiske øyer besto ikke bare av plyndringstokter og etableringen av norrøne kolonier. Vikingene tok i like stor grad politiske ideer og symboler med seg tilbake til Norge. I en rekke graver i Norge fra vikingtiden er det funnet rester etter store kappespenner som enten har vært hentet fra Irland, eller som er laget i Norge etter irske forbilder. I Irland var disse praktspennene, sammen med tilhørende praktkapper, sentrale statussymboler for ulike kongsdynastier som lå i konflikt med hverandre. Forekomsten av disse spennene i norske graver tyder på at den politiske eliten i Norge i vikingtiden bevisst overførte og innlemmet kappespennen og kappen som politiske symboler i det urolige politiske klimaet på 800- og 900-tallet. Disse symbolene ble trolig aktivt brukt for å skape nye allianseformer som maktgrunnlag for den politiske eliten.

Høyst sannsynlig har den politiske eliten i Norge i denne perioden, inkludert Harald Hårfagre og hans sønner Eirik Blodøks og Håkon den Gode vært engasjert i de omfattende konfliktene om politisk og økonomisk makt rundt Irskesjøen, med Dublin som vitalt senter. Når kappespennen innlemmes som del av drakten for elitens menn i Norge, kan dette derfor relateres både til den sosio-politiske utviklingen rundt Irskesjøen, men også til de interne politiske prosessene i Norge på samme tid. Tidligere har man ment at Harald Hårfagre må ha forsøkt å befeste makten gjennom økonomiske, administrative og militære tiltak. Den bevisste overføringen av irske statussymboler kan tyde på at makten også har vært forsøkt befestet gjennom å innføre ideologiske og rituelle endringer.

[Source : http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2010/glorstad.html]


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Rédaction (11 décembre 2014). Glørstad Zanette, Ringspennen og kappen. Mondes nordiques et normands médiévaux. Consulté le 13 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/riip


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search