Jørgensen Roger, Production or trade? The supply of iron to North Norway during the Iron Age

Jørgensen Roger, Production or trade? The supply of iron to North Norway during the Iron Age, Thèse de doctorat soutenue en 2010, (Université de Tromsø)

Résumé/absract :

Det er til nå funnet tre anlegg for produksjon av jern i Nord-Norge som er datert mellom 500 f.Kr. og 1200 e. Kr. Undersøkelser av anleggene på Flakstadvåg i Torsken k., på Hemmestad Nedre i Kvæfjord k. og på Rognlivatnet ved Misvær i Bodø k. dokumenterer at det har vært produsert jern i landsdelen helt fra jernalderens begynnelse. Anlegget på Hemmestad Nedre i Kvæfjorden er like gammelt som de eldste produksjonsanlegg som er funnet i Sør-Skandinavia og funnene viser at produksjonsteknologien var kjent i Nord-Norge omtrent på samme tidspunkt som de første jerngjenstandene ble tatt i bruk. Produksjon av jern fikk aldri noe større omfang i landsdelen noe som forklares ut fra samfunnets sosiale organisering. De nordnorske stormenn som gjennom jernalderen handlet med jernproduserende bosetninger i sør, hadde i Nord-Norge tilgang på varer som var ettertraktet både i Sør-Skandinavia og på kontinentet. Deres innflytelse og makt var til dels basert på handel med jern og de hadde ingen interesse i at det ble produsert jern lokalt. Dermed ble det ikke utviklet noen varige, teknologiske tradisjoner basert på lokal jernproduksjon før de statseide selskapene ble etablert tidlig på 1900-tallet.

[Source : http://munin.uit.no/handle/10037/2487]Citer ce billet
Rédaction (2014, 27 novembre). Jørgensen Roger, Production or trade? The supply of iron to North Norway during the Iron Age. Mondes nordiques et normands médiévaux. Consulté le 13 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/rigm

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search