Marti Suzanne, An Analysis of the Old Norse and Middle English Translations of Le Conte Du Graal

Marti Suzanne, An Analysis of the Old Norse and Middle English Translations of Le Conte Du Graal, Thèse de doctorat soutenue en 2011, (dir. K. G. A. Johansson, Université d’Oslo)

Résumé/abstract :

Håkon Håkonsson fikk oversatt franske ridderromaner for å spre høviskhet til det norske hoffet på 1200-tallet. Med ridderne i litteraturen som forbilde, skulle Håkons følgesmenn lære å oppføre seg korrekt, for eksempel overfor kvinner og i duellsituasjoner. Dette viser Suzanne Marti i sin avhandling om Parcevals saga, den norrøne oversettelsen av den gammelfranske romanen Le Conte du Graal.

Hennes analyse av referanser til kongemakt, ridderskap og religion avslører at den franske originalen ble oversatt til norrønt på en systematisk måte. Gjentatte endringer i oversettelsen fører til at kong Arthur og hans hoff er fremstilt mer positivt i den norrøne versjonen. Ferdighetene og prestasjonene til ridderen Parceval, og til og med hans motstandere, er dessuten lagt større vekt på enn i den franske originalen.

Dette tyder på at Håkon Håkonsson hadde en bevisst hensikt da han beordret oversettelsen av slik høvisk litteratur. Ridderromanene skulle ikke bare skape underholdning for hoffet, men også undervise i ridderlighet og sømmelig oppførsel. Sist men ikke minst kan vi se importen av fransk ridderlitteratur som en del av Håkons generelle ønske om å etterligne andre europeiske hoff. Med den nye litteraturen kunne han markedsføre høviske idealer og føydale strukturer, og dermed styrke sin egen maktposisjon.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Rédaction (11 décembre 2014). Marti Suzanne, An Analysis of the Old Norse and Middle English Translations of Le Conte Du Graal. Mondes nordiques et normands médiévaux. Consulté le 13 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/rij7


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search