Naumann Elise, Diet, mobility and social identity in Norway AD 400-1050.

Naumann Elise, Diet, mobility and social identity in Norway AD 400-1050. An investigation based on δ13C, δ15N and 87Sr/86Sr analyses of human remains, Thèse de doctorat soutenue en 2014, (dir. L. Hedeager,  T. D. Price, M. P. Richards, Université d’Oslo)

Résumé/abstract :

Gjennom isotopanalyser av skjelettmateriale har Elise Naumann vist hvordan mat og kosthold har vært en viktig strukturerende faktor i Norges hierarkiske jernaldersamfunn. «I et land som Norge er det ikke uventet at folk har hatt svært ulikt kosthold. Mer overraskende er det at mennesker som er gravlagt samme sted, og til og med i samme grav, vanligvis ikke har levd av den samme kosten», sier Naumann.

Prosjektet har tatt for seg individer fra perioden 400–1050 e. Kr, og omfatter både enkelt- og dobbeltgraver. I følge Naumann tyder resultatene på at mennesker gravlagt sammen sjelden tilhørte den samme sosiale sfæren: «I noen tilfeller er det mye som tyder på at treller ble gitt som gravgaver, noe vi også kjenner fra skriftlige kilder. Det er imidlertid sterke indikasjoner på at også andre sosiale relasjoner kommer til uttrykk i gravene – noe som viser at både sosial status, kjønn, alder, arbeidsfordeling og andre faktorer kan ha hatt betydning for hva folk fikk å spise».

Til tross for komplekse forhold mellom kosthold og sosial tilhørighet, tyder resultatene på at eliten har hatt mer tilgang på kjøtt og melkeprodukter, mens enkelte individer gravlagt i svært funnfattige graver har spist mye sjømat i den siste tiden før de døde. «Samtidig ser vi at svært mange spiser annerledes som voksne enn de gjorde som barn», sier Naumann. «Dette kan tyde på at jernalder-mennesket ikke nødvendigvis forble i samme sosiale rolle hele livet gjennom. Mange har endret både tilholdssted og levesett betydelig i løpet av livet – kanskje har de også endret sin sosiale posisjon».


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search