Wessman Anna, Death, Destruction and Commemoration

Wessman Anna, Death, Destruction and Commemoration : Tracing ritual activities in Finnish Late Iron Age cemeteries (AD 550-1150), Thèse de doctorat soutenue en 2010, (Université de Helsinki)

Résumé/abstract :

The thesis is connected with death, memory and ancestor commemoration during the Merovingian Period, the Viking Age and the beginning of the Crusade Period (AD 550-1150) in Finland. During this time, cremation was the dominant burial rite. It was not until the end of the Viking Age that inhumation became more common but both cremations and inhumations are performed even at the same sites throughout the time.

Three different burial types 1) cremation cemeteries below level ground, 2) inhumation burials and 3) water burials are discussed in five articles. I consider these burial forms from three different viewpoints; collectivity-individuality, visibility-invisibility and cremation-inhumation. The thesis also discusses the topics of memory, memorialisation and monument re-use, which have been neglected subjects in Finnish archaeology until now. Both cremation cemeteries below level ground and inhumation burials have been re-used during their time of usage, and on most occasions are situated in a landscape that is overlaid by other monuments as well.

The main questions of the thesis are: What kinds of ritual behaviour can we detect in the burials during the period (AD 550-1150)? How did people perceive the moraine hills that functioned as burial places? What kind of re-use can be detected in the Iron Age cemeteries? Why have ancient sites and artefacts been re-used?

This thesis shows that it is possible to claim that both artefact and site re-use is a much more widespread phenomenon than has previously been thought in Finnish archaeology. It is also a conscious and deliberate behaviour that can be related to an ancestor cult and commemoration of the dead. The funerary rituals during this time period show great variation and complex, both regionally and nationally. Not only have the dead been buried using elaborate rituals, they have also been mourned and commemorated in intricate ways that proves that death was not an end product, but the start of something new.

Väitöskirja käsittelee hautarituaaleja nuoremmalla rautakaudella (n. 550 1150 jKr.) viiden artikkelin ja laajan yhteenveto artikkelin pohjalta. Sen pääpaino on polttokenttäkalmistojen tutkimuksessa, kalmistotyyppi joka on pääosin vieras Suomen ulkopuolella ja täälläkin usein laiminlyöty, mutta kirjassa käsitellään myös muita hautaustapoja, kuten esimerkiksi veteen hautaamista Pohjanmaalla.

Kuolemaa ja siihen liittyviä rituaaleja on tutkittu tähän asti hyvin vähän Suomen arkeologiassa. Siksi väitöskirjassa suhtaudutaan kriittisesti aiempiin tulkintoihin ja siinä pyritään muuttamaan nykyisin vielä vallalla olevia vanhentuneita käsityksiä kuolemasta ja hautaamisesta. Väitöskirjan pääpaino ei ole perinteisen hautalöytöjen läpikäymisessä vaan kalmistojen laajemmassa ymmärtämisessä ja tulkinnassa mm. Eurooppalaisen maisema- ja muistiteorioiden avulla.

Kirjassa tuodaan esille, että rautakauden ihminen on ollut tarkka hautapaikan valinnassa. Polttokenttäkalmistot sijaitsevat vielä tänään näkyvillä paikoilla maisemassa, usein moreenikumpareilla. Näitä paikkoja ei ole käytetty ainoastaan hautaamiseen vaan siellä on käyty myös uhraamassa, muistelemassa vainajia ja esi-isiä sekä polteltu uhritulia. Samoja kalmistokumpuja on käytetty satoja vuosia tai jopa tuhat vuotta. Vaikuttaa siis siltä, että jatkuvuus ja tietynlainen konservatiivisuus on ollut tärkeätä rautakauden ihmisille eikä hautapaikkaa ole haluttu muuttaa edes silloin kuin hautaustapa on muuttunut polttohautauksesta ruumishautaukseen.

Myös esi-isien haudat on selvästi pidetty tärkeinä. Kiinnostus esi-isien käyttämiin esineisiin näkyy myös hautarituaaleissa. Suomesta on monta esimerkkiä siitä, että hautoihin on laitettu satoja vuosia vanhoja esineitä, jotka ovat aivan selvästi peräisin haudoista. Rautakauden ihminen on selvästi ollut kiinnostunut omasta historiastaan ja siksi myös kajonnut esi-isien hautoihin. Vanhojen esineiden käytössä on lisäksi ollut maagisia piirteitä, niissä uskottiin olevan voimia, jotka siirtyivät esineen omistajalle. Samalla vanhan esineen omiminen itselleen on tuonut jatkuvuutta ja arvovaltaa.

Hautaaminen ja siihen liittyvät rituaalit ovat olleet huomattavasti monimutkaisempia kuin aiempi suomalainen tutkimus on tuonut esille. Väitöskirja tarjoaa uusia tulkintamalleja monelle rautakauden hautatyypille ja purkaa myös vanhoja myyttejä kalmistoista. Levänluhdan vesikalmisto Isossakyrössä on tästä hyvä esimerkki. Aiempi tutkimus on selittänyt tämän ainutlaatuisen paikan salaperäisenä suokalmistona johon olisi haudattu kulkutautiin kuolleita vainajia ja jopa uhripaikkana, mutta aineiston uusi läpikäyminen osoitti, että paikka on todellisuudessa ollut järvi tai lampi rautakaudella eikä vainajatkaan ole haudattu yhtäaikaisesti vaan useamman vuosisadan kuluessa.

[Source : https://helda.helsinki.fi/handle/10138/19498]

Additions and Corrections to David S. Spear, The Personnel of the Norman Cathedrals during the Ducal Period, 911-1204 (London: Institute of Historical Research, 2006)

Additions and Corrections to David S. Spear, The Personnel of the Norman Cathedrals during the Ducal Period, 911-1204(London: Institute of Historical Research, 2006)

Addenda et Corrigenda de l’ouvrage The Personnel of the Norman Cathedrals during the Ducal Period, 911-1204 (Londres, Institute of Historical Research, 2006)

David S. SPEAR

http://www.unicaen.fr/mrsh/craham/revue/tabularia/print.php?dossier=dossier11&file=07spear.xml

[Ed.] This publication is an update, with additions and corrections, of the work published by D. Spear; the editorial board of Tabularia has chosen to preserve the editorial standards of the aforementioned work.

[NDLR] Cette publication constitue une mise à jour, avec additions et corrections, du volume publié par D. Spear ; la rédaction de Tabularia a choisi de conserver les normes éditoriales de l’ouvrage cité ci-dessus.

 

 

Russo, Luigi

Maître de Conférences en Histoire médiévale / Assistant Professor of Medieval History
Ambito di Storia e Filosofia – Università Europea di Roma 

Domaines de recherche / Research topics

Ecritures et réécritures du passé / Writing and Rewriting the Past
Conquêtes, guerre et paix / Conquests, War and Peace
Histoire de l’Église médiévale / Medieval Church History
Cultures en contact et transferts culturels / Cultures in contact and Cultural Transfers
Histoire des Croisades / History of Crusades

Espaces, pays ou régions / Areas, countries or regions

Sud Italie (XIe-XIIe siècle) / South Italy (11th-12th c.)
Rome (XIe-XIIe siècle) / Rome (11th-12th c.)
Terre sainte  (XIIe-XIIIe siècle) / Holy Land (12th-13th c.)

Profil et bibliographie / Profile and Bibliography

Combalbert, Grégory

Maître de conférences d’histoire médiévale / Lecturer of Medieval History

Université de Caen Basse-Normandie 
Centre Michel de Boüard-CRAHAM (UMR 6273) 

Continuer la lecture de Combalbert, Grégory

Fujimoto Tamiko, Recherche sur l’écrit documentaire au Moyen Âge

Fujimoto Tamiko, Recherche sur l’écrit documentaire au Moyen Âge : le
cartulaire de l’abbaye Saint-Étienne de Caen
, Thèse de doctorat soutenue le 21 décembre 2012, (dir. V. Gazeau, Université de Caen Basse-Normandie)

Compte rendu par Grégory Combalbert (24/01/2013) sur le forum de Tabularia

Le vendredi 21 décembre 2012, à l’Université de Caen Basse-Normandie, Tamiko Fujimoto a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Recherche sur l’écrit documentaire au Moyen Âge. Édition et commentaire du cartulaire de l’abbaye Saint-Étienne de Caen (XIIe siècle) », devant un jury composé de Pierre Bauduin, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Caen Basse-Normandie, président du jury ; Laurent Morelle, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, rapporteur ; Benoît-Michel Tock, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Strasbourg, rapporteur ; David Bates, professorial fellow, University of East-Anglia et Véronique Gazeau, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Caen Basse-Normandie, directrice de la thèse.

Continuer la lecture de Fujimoto Tamiko, Recherche sur l’écrit documentaire au Moyen Âge

Jeanne Damien, Garder ou perdre la face?

Jeanne Damien, Garder ou perdre la face? La Maladie et le Sacré. Étude d’anthropologie historique sur la lèpre (Normandie centrale, occidentale et méridionale) du onzième au seizième siècle Thèse de doctorat soutenue le 18 décembre 2010 (dir. Colette Beaune – Université de Paris
10)

Bauduin, Pierre

Professeur d’Histoire médiévale / Professor of Medieval History

Université de Caen Basse-Normandie 
Institut universitaire de France 
Centre Michel de Boüard-CRAHAM (UMR 6273) 

Continuer la lecture de Bauduin, Pierre

I Normanni del Mezzogiorno e il movimento crociato

Luigi Russo

Uno degli equivoci storiografici ancora oggi meglio radicati è quello di una sostanziale differenza nella partecipazione normanna al movimento crociato, improntata ad istanze di natura prettamente terrena, al contrario di quanto avvenuto per gli altri pellegrini reclutati al seguito dell’appello di Clermont lanciato da papa Urbano II nel novembre del 1095. In una serie di saggi scritti nell’ultimo decennio e presentati in numerose sedi internazionali, l’autore intende fornire una completa rivisitazione del movimento di espansione con cui i Normanni del Mezzogiorno si rivolsero, tra la fine del secolo XI ed i primi tre decenni del secolo successivo, in direzione dell’impero bizantino e della Terrasanta latina, meglio conosciuta sotto il nome diOutremer. Facendo il punto sugli esiti più aggiornati delle ricerche storiografiche a livello internazionale, l’intento di questo volume è collocare l’apporto dei Normanni nel più ampio contesto storico dei secoli XI-XII, e comprenderne ragioni e motivi che li spinsero a dispiegare una politica di espansione così ampia ed impegnativa.

  • Pagine 192
  • Formato 17×24, brossura
  • Collana Quaderni del Centro di Studi Normanno-Svevi, 4
  • Anno di pubblicazione 2014

Information

Vers l’Orient et vers l’Occident Regards croisés sur les dynamiques et les transferts culturels des Vikings à la Rous ancienne

P. Bauduin et A. Musin (dir.), Vers l’Orient et vers l’Occident : regards croisés sur les dynamiques et les transferts culturels des Vikings à la Rous ancienne, Presses universitaires de Caen, Publications du CRAHAM, 2014, 504 p., ISBN : 978-2-84133-499-5, 45 € (Eastwards and Westwards : Multiple Perspectives on the Dynamics and Cultural Transfers from the Vikings to the Early Rus’/ На Запад и на Восток : сравнительное исследование динамики культурного обмена. От викингов к Древней Руси)

Orient_Occident_couverture_premiere_def_2_Copier_-2

Contact et information

Issu d’un projet de recherche franco-russe (CNRS-Académie des Sciences de Russie), ce volume présente les avancées de la recherche récentes sur les Vikings dans une perspective pluridisciplinaire et comparatiste largement ouverte à l’Europe orientale. Il confronte les vues de chercheurs de plusieurs disciplines travaillant sur différentes sources et qui se rattachent à des méthodologies ou à des traditions historiographiques diverses plus ou moins marquées idéologiquement.

L’ouvrage propose de réfléchir sur les dynamiques des échanges culturels analysées comme un processus d’interactions qui franchissent les groupes ethniques ou sociaux, les pays, les croyances et les pratiques religieuses, les générations, les genres. Il s’agit de s’interroger sur les particularités de ces processus et sur les transformations mutuelles des fondations scandinaves ainsi que des sociétés locales (franque, anglo-saxonne, slave, finnoise). Une large part est accordée aux acteurs de ces changements (élites, marchands, hommes d’Église, artisans, femmes, scaldes, historiographes….), ainsi qu’aux lieux ou aux espaces où celles-ci interviennent. La signification de la mémoire historique relative à la présence scandinave dans le passé régional ou national en Europe et l’impact mémoriel sur la formation des représentations de l’autre, des identités et des historiographies médiévales ou modernes sont également abordés. Le volume participe ainsi à une réflexion plus large sur les notions débattues d’acculturation, de transferts culturels, de middle ground dont l’intérêt heuristique dépasse largement le phénomène de l’expansion scandinave à l’époque viking.

The result of a Franco-Russian Research project (CNRS – Russian Academy of Sciences), this publication presents the latest advances of recent research on the Vikings in a multidisciplinary and comparative perspective across Eastern Europe. It confronts the views of researchers from several disciplines working on different sources which reflect diverse methodological or historiographical traditions that have been, to some extent, marked ideologically.

The volume proposes a reflection on the dynamics of cultural exchanges analysed as a process of interactions that have traversed ethnic or social groups, countries, religious beliefs and practices, generations, genders. Questions concerning the specificities of these processes and the reciprocal transformations of Scandinavian settlements and local societies (Frankish, Anglo-Saxon, Slavic, Finnish) are posed. A large part of the volume is devoted to the actors involved in these changes (elites, merchants, ecclesiastics, artisans, women, skalds, historiographers….), and the places or areas where they took place. The significance of historical memory in the European regional or national past concerning the Scandinavian presence and the impact of this memory on the creation of representations of the other, identities and medieval or modern historiography are equally discussed. This publication thus participates to the broader reflection on the notions discussed concerning acculturation, cultural transfers and the “middle ground” whose heuristic interest goes far beyond the phenomenon of Scandinavian expansion during the Viking era.

Faire l’histoire des mondes médiévaux aujourd’hui

Table ronde

Université de Caen, Salle du Belvédère (bât. D, DR 408)
26 novembre 2014 – 9h00-17h30

Dans le prolongement d’une réflexion engagée sur une lecture rétrospective des travaux de T. Arne et de Ch.-H. Haskins, il s’agira d’axer les discussions sur les orientations contemporaines de la recherche sur l’histoire des mondes normands, entendus au sens large pour désigner d’une part l’espace occupé ou colonisé par les Scandinaves aux VIIIe-XIe siècle et de l’autre les territoires qui ont été sous domination normande en France, dans les îles Britanniques et en Méditerranée aux XIe-XIIe siècles. Les participants seront amenés à réfléchir sur des thèmes représentatifs des recherches menées aujourd’hui, à présenter les programmes ou les outils scientifiques élaborés au cours des dernières années, à s’interroger sur les points de vue qui apparaissent entre les différentes écoles ou traditions académiques. Les interventions serviront de point d’appui à une discussion sur les thèmes de recherches pour les années futures.
Cette journée sera aussi l’occasion de présenter un projet de carnet de recherche sur les mondes normands médiévaux (MNM), destiné à être édité sur hypothèses.org. Ce carnet sera destiné principalement à la diffusion de l’information ou à engager le débat d’idées ; il se veut aussi le support d’une communauté et un outil de « réseautage ».

9h00 : Accueil
9h15 : Présentation de la journée (P. Bauduin)

9h30 : David Bates (University of East Anglia, UCBN, Centre Michel de Bouard-CRAHAM), « Voir et revoir l’histoire des mondes normands médiévaux : un témoignage »

9h50 : Alexander Musin (Institut pour l‘histoire de la Culture matérielle, Académie des Science de Russie, Saint-Pétersbourg), « Les mondes scandinaves en Europe de l’Est : entre les Normands et les Rus’, les Francs et les Scythes »

10h10 : Véronique Gazeau (UCBN, Centre Michel de Bouard-CRAHAM), « La sainteté dans les mondes normands »

10h30 Discussion

11h : Pause

11h15 : Anne Nissen (Université de Paris I, ArScAn) : « Implantations scandinaves, acculturation et transferts culturels. Quelles approches archéologiques ? »

11h35 : Jens-Christian Moesgaard (Nationalmuseet, Copenhague), « Relire les monnaies des mondes normands »

11h55 : Discussion

12h30 : Déjeuner

13h30 : Edoardo D’Angelo (Université Suor Orsola Benincasa de Naples/ UCBN-CRAHAM), « Les perspectives de la recherche ecdotique concernant les sources historiographiques normandes »

13h50 : Marie-Agnès Lucas-Avenel (UCBN, Centre Michel de Bouard-CRAHAM), « L’historiographie des mondes normands : entre sources historiques et textes littéraires »

14h10 : Discussion

14h40 : Nicholas Vincent (University of East Anglia) : « English Antiquaries and the Norman Archives, from Ducarel to Haskins »

15h00 : Grégory Combalbert (UCBN, Centre Michel de Bouard-CRAHAM), « Autour de l’édition numérique des sources diplomatiques normandes »

15h20 : Pierre Bauduin (UCBN, IUF, Centre Michel de Bouard-CRAHAM), « Revoir les modèles historiographique ? Quelques réflexions sur les mondes normands »

15h40 : Discussion

16h10 : Pause

16h25 : Présentation du carnet de recherche sur les mondes normands médiévaux (M. Allainguillaume, CNRS/CRAHAM ; P. Bauduin et S. Lebouteiller [UCBN-CRAHAM])

16h45 : Discussion de clôture

17h15 : Fin de la journée

Renseignements et contacts : 02 31 56 57 25 / 59 17
craham.colloques@unicaen.fr
pierre.bauduin@unicaen.fr

L’historiographie médiévale normande et ses sources antiques (Xe-XIIe siècle)

Actes du colloque de Cerisy-la-Salle et du Scriptorial d’Avranches (8-11 octobre 2009)

publiés sous la direction de Pierre Bauduin et Marie-Agnès Lucas-Avenel

2014, 16×24 cm, broché, 380 p., ISBN : 978-2-84133-485-8

Presses universitaires de Caen

30 €

Les Normands au Moyen Âge se sont passionnés pour l’histoire. Soucieux de faire œuvre de mémoire, les auteurs médiévaux relatent les origines du duché et la destinée des Normands ; ils célèbrent les exploits de leurs ducs et des chevaliers partis conquérir l’Angleterre et l’Italie du Sud. Lecteurs assidus de la Bible, ils se sont aussi inspirés des œuvres de l’Antiquité gréco-romaine et chrétienne.
Comment, en revendiquant l’héritage des Anciens, ces auteurs ont-ils fait une œuvre originale ? Issu d’un colloque interdisciplinaire qui a réuni des spécialistes français, anglais et italiens à Cerisy-la-Salle et à Avranches, ce volume apporte des réponses à cette question, à partir de l’examen renouvelé des bibliothèques normandes et au travers de l’analyse des modèles littéraires ou des stratégies d’imitation mises au service de projets historiographiques différents.

Inventaires de bibliothèques normandes: l’intérêt des listes tardives

Marie-Pierre LAFFITTE

http://www.unicaen.fr/mrsh/craham/revue/tabularia/print.php?dossier=dossier12&file=02laffitte.xml

Résumé : Les archives de la bibliothèque de Jean-Baptiste Colbert permettent de reconstituer une bonne partie des collections des abbayes cisterciennes normandes et d’identifier 350 manuscrits qu’Étienne Baluze a acquis pour le ministre entre 1677 et 1683. Aujourd’hui conservés à la Bibliothèque nationale de France, ces volumes proviennent de Mortemer, Savigny, La Noë, Foucarmont et Bonport. Ils forment un ensemble cohérent, datable surtout du IXe au XIVe siècle, qui mériterait une étude textuelle et codicologique approfondie.

Mots-clés : Jean-Baptiste Colbert, Étienne Baluze, Mortemer, Savigny, La Noë, Foucarmont, Bonport, manuscrits cisterciens normands, abbayes cisterciennes en Normandie

Norman library inventories : the importance late lists

Abstract: The archives of the library of Jean-Baptiste Colbert permit us to reconstruct a large part of the collections of the Norman cistercian abbeys and identify 350 manuscripts that Etienne Baluze purchased for the Minister between 1677 and 1683. Now preserved in the National Library of France, these volumes come from the Abbeys of Mortemer, Savigny, La Noë, Foucarmont and Bonport. They form a coherent group, dating mainly from the ninth to the fourteenth century, which deserves a thorough textual and codicological study.

Keywords: Jean-Baptiste Colbert, Etienne Baluze, Mortemer, Savigny, La Noë, Foucarmont, Bonport, Norman cistercian manuscripts, Norman cistercian abbeys

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search